وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان می شود

وقتی که قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ می‌شود،وقتی نمی‌توانیم‌ اشک‌هایمان ‌را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی کنیم‌و بغض‌هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ می‌شکند… وقتی احساس‌ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 72 بازدید
اسفند 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
9 پست