عشق را تن پوش جانم میکنی


عشق را تن پوش جانم میکنی

چتری از گل سایه بانم میکنی

ای صدای عشق در جان و تنم

آن سکوت ساکت و تنها منم

من پر ز اندوه چشمان  توام

آشنای دل پریشان توام

آتش عشق تو در جان من است

عاشقی معنای ایمان من است

کی به ارامی صدایم میکنی

از غم دوری رهایم میکنی

ای که از عشق و صداقت نوبری

کی مرا با خود از اینجا میبری ؟!!

/ 69 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسین

_____$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$____♥ ___$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___♥ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____♥ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ ________$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ __________$$$$$$$$$$$$$ ____♥ _____________$$$$$$$ ____♥ ______________$$$$$ ____♥ _______________$$$_____♥ ________________$_____♥ #####__#_____#____###_________ #_____ _____#__#_____#___#____#________#_____ _____#__#_____#__#______#_______#_____ #####__#_____#__#______#_______#_____ _____#___#___#___#______#_______#_____ _____#____#_#_____#____#________#_____ #####_____#_______###_____#####____

یاسین

_____$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$____♥ ___$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___♥ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____♥ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ ________$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____♥ __________$$$$$$$$$$$$$ ____♥ _____________$$$$$$$ ____♥ ______________$$$$$ ____♥ _______________$$$_____♥ ________________$_____♥ #####__#_____#____###_________ #_____ _____#__#_____#___#____#________#_____ _____#__#_____#__#______#_______#_____ #####__#_____#__#______#_______#_____ _____#___#___#___#______#_______#_____ _____#____#_#_____#____#________#_____ #####_____#_______###_____#####____

محمد.ر

خیلی خیلی قشنگ بود[دست] "عشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی عشق آن است که صد دل به یک یار دهی" [دست][دست][دست][دست] [گل][لبخند]

hediye

salam azizam kheili ghashang bod upam khosh hal misham biyay [قلب]

hediye

salam azizam kheili ghashang bod upam khosh hal misham biyay [قلب]

kind

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@

مریم.ش

سلام نیستی حالت خوبه چرا سر نمیزنی یادی از ما نمیکنی گفته بودی که چرا محو تماشای منی وان چنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی