من می تونم

سخت وقتی خودت مطمنی ک حقت خوردن

 اگه اینقد عرضه نداشته باشی ک حقت بگیری بهتر بمیری.

امروز قرص محکم ایستادم ک برم حرفم بزنم و حقم بگیرم.

من می تونم.

/ 2 نظر / 43 بازدید
دایی جان

سلام گلم . سال نو مبارک دلتنگت شدم نازنین